Cercar en aquest blog

divendres, 15 de març de 2013

QUÈ PASSARÀ AMB EL FESTIVAL DE MÚSICA DE TAVÈRNOLES? HI HAURÀ UNA 5ena EDICIÓ?

En la última edició de la Rella se'ns feia la següent pregunta:

Creieu que s'ha de mantenir el format actual del Festival de Música?
La nostra resposta no pot ser una altra que si, que la crisi que patim fa que s’hagin de canviar diversos aspectes del Festival de Música de Tavèrnoles. En qualsevol cas, primer s’han de respondre altres preguntes:

1.Es considera important o, si més no, interessant dur a terme un projecte musical d’aquest tipus en un poble com el nostre? Volem que se’n parli en termes diferents als estrictament gastronòmics o paisatgístics?

2.És considera positiu dur a terme una activitat que bàsicament serveix per complementar la marca Tavèrnoles amb cultura a Osona?

3.Es vol dotar als tavernolencs d’una activitat amb la qual es poden implicar i participar com a organitzadors o com a públic?
Si es respon a aquestes preguntes de manera positiva, només cal redefinir el model que, segons la nostra opinió, és la part més fàcil:

1.Cal pensar una programació que sigui assequible econòmicament i que, sense renunciar a una determinada qualitat, cerqui l’originalitat i novetat de les propostes.

2.Si s’assoleixen els reptes del primer punt, el Festival no hauria de tenir cap problema per ser present al mitjans, tot i que aquest punt demani força temps de dedicació i la suficient i correcte difusió.

3.No es pot renunciar a cap ajut públic i s’ha de treballar per a l’obtenció d’un mínim finançament privat.

4.Cal potenciar els aspectes que envolten al fet musical estricte, com l’adequada potenciació del patrimoni arquitectònic, la rebuda i atenció al públic assistent, la realització de determinades activitats complementàries, etc.

En definitiva, la crisi i el desconeixement de la matèria no poden ser l’excusa per eliminar o desvirtuar completament el Festival de Música de Tavèrnoles, que ha sigut un petit miracle a la nostra comarca i que, un cop passada la situació actual, pot tornar a ser un Festival de referència. La música clàssica, el paisatge i l’arquitectura han estat un reclam que han fet que el nostre poble es fes visible a nivell comarcal i nacional i, com hem pogut comprovar, el nostre festival ha atret una gran quantitat de públic de l’entorn i d’arreu de Catalunya.
El lideratge de l’Ajuntament i, sobretot, la complicitat i implicació dels veïns són les condicions indispensables per continuar. Podem comptar amb això o ens fa molta mandra?

dimecres, 13 de febrer de 2013

CIU I ERC APROVEN UN PRESSUPOST POC ADAPTAT A LES NECESSITATS REALS DE TAVÈRNOLES


     Com sempre que votem en contra d’alguna proposta de l’equip de govern de l’Ajuntament de Tavèrnoles, volem argumentar-vos el per què, i si aquest, es dóna en un punt tant important com són els pressupostos de l'Ajuntament encara més.
     Si bé és cert, que en la major part de la proposta presentada per l'equip de govern hi estem plenament d’acord, ja que són partides ordinàries, en la part on podem decidir, les inversions, hi ha un parell de punts on estem radicalment en contra, i d’aquí el nostre vot contrari en aquest pressupostos.
     Tota presentació de pressupostos és una declaració d’intencions; en un context econòmic i social on les retallades, les pujades d’impostos i taxes són el pa nostre de cada dia, on els nostres bons treballadors i funcionaris, (Jordi, Marina, Gregori i Ivet) els han retallat la paga extra de nadal i un 5% del seu sou a cada nomina, no entenem com l’equip de govern pot pensar que les inversions que cal fer aquesta legislatura i per les quals ja s'ha demanat subvencions són les següents:

  1. 12.000€ per reformes a l’Ajuntament. Aquesta inversió ens és argumentada per dos motius:
a) La Diputació de Barcelona demana que s'ampliï l'arxiu municipal
b) Fer un nou despatx a la assistenta social.

El grup de TAV no entenem aquesta despesa per:

  1. Si es vol traslladar la sala de plens a la sala polivalent ja queda un espai ampli lliure per fer l’arxiu municipal. Cost: 0€
  2. Despatx assitenta social: vé 5 hores cada quinze dies, pensem que entre els 3 despatxos actuals que existeixen a l’Ajuntament, més el que es guanyaria del traspàs de l’arxiu municipal, més tot el Centre Cívic inaugurat recentment, hi ha espai i privacitat suficient per assumptes tant delicats com són els que tracta l’assistenta social. Cost:0€

2) 50.000€ per enllumenat del camp de futbol: Aquesta subvenció es demana perquè el sistema actual d’il·luminació no compleix la normativa, i en cas d’accident l’Ajuntament seria el responsable.

El grup de TAV entenem i compartim l’argument però, proposar a l’equip de govern altres solucions més econòmiques:

a) La zona del camp de futbol està pendent d’aprovació com a zona esportiva en la resolució del POUM del nostre municipi, per tant, no entenem una inversió de tal magnitud fins la resolució final del POUM.
b) Quin servei se li dona actualment al camp de futbol? Doncs ara mateix no hi ha cap entitat o veïns del nostre poble que utilitzi regularment i de manera organitzada el camp de futbol, ni de dia, ni de nit. Per tant, reclamem que per estalviar-nos aquest cost innecessari i les possibles responsabilitats d’un mal ús de l’enllumenat, aquest es desconnecti i quedi inutilitzat si tan greus són les deficiències que presenta. Cost:0€
c) Volem donar alternativa per futures necessitats, i la tenim ven a prop i en millors condicions. Si mai un grup de veïns vol entrenar de forma regular o ocasional en hores nocturnes, es pot arribar a un acord amb l’Ajuntament de Folgueroles per la utilització del magnífic camp d’herba artificial del municipi veí, amb llum i vestidors inclosos.

No parla l'equip de govern que cal mancomunar serveis?

TAV hem presentat propostes alternatives a les inversions de l'equip de govern, i que creiem que s'ajusten més a les necessitats actuals del municipi.

1-Millores a la xarxa d'aigua en la zona del nucli. Actualment només es factura el 50% de l'aigua que es compra, per tan el cost del servei repercuteix a la factura de tots el veïns.
La xarxa té fuites, es perd pel camí... o les dues coses i cal posar-hi remei. Cada cop la factura és més cara i creiem que hem de pagar per l'aigua que consumim. Aquesta és una actuació urgent.

2-Manteniment de la xarxa de camins. Tan els que estan dins l'espai natural Gullieries-Savassona com la resta.

3-Senyalització de les cases de Fussimanya. En l'anterior legislatura l'equip de govern es va comprometre a senyalitzar les cases de Fussimanya, que en cas d'urgència es fa díficil saber quina és cada una, quin nom tenen i com si accedeix.

Cal dir que no estem en contra de totes les inversions proposades, doncs veiem bé que s'ampliï el numero de ninxols del cementiri i també que es pugui obrir un pas peatonal per donar la volta a l'esgésia de Tavèrnoles, aquesta és una bona actuació de cara a potenciar el romànic de Tavèrnoles.

També volem donar a conèixer la bona tasca de l’Ajuntament, a través de l’equip de govern i els regidors de TAV ACTIU i ERC, en l’aprovació per unanimitat del pagament de 997€/any a la llar d’infants de Folgueroles, compensant així la retallada pel mateix import que fa la Generalitat de Catalunya.

Agrair també a tots els equips de govern anteriors, que ens han deixat un Ajuntament sanejat i per tant podem fer aportacions d’aquest tipus i no carregar més els pares de nens de Tavèrnoles.

Tanmateix, i en relació amb els punts anteriors volem fer una crítica a institucions publiques com l’Estat Espanyol, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona en els seus criteris de la gestió de subvencions i retallades, aquestes quedant molt clares en aquest escrit, on hi ha diners per coses prescindibles (que segurament obtindràn la subvenció corresponent) i retallades en coses fonamentals com l’educació, sanitat, etc,etc,etc....


dilluns, 22 d’octubre de 2012

ESCRIT DE TAV A LA RELLA Nº24


 El grup municipal de TAV felicita a la comissió de festes de Tavèrnoles per l'èxit aconseguit en la festa major d'enguany, tant per l’afluència de gent als diferents actes com per la satisfacció dels participants a les activitats programades. Destacar també l'encert de “la gran cagada”, activitat que va ser un bon reclam perquè gent d'altres municipis també participés de la nostra festa major.

Pel què fa al Festival de Música de Tavèrnoles ens ha donat la sensació que des de l'equip de govern no hi ha hagut l'empenta necessària per tal de tirar-lo endavant amb èxit com en les anteriors edicions. Les circumstàncies econòmiques actuals, la dificultat per trobar finançament (tan públic com privat) o el canvi de l’equip de treball que ho ha organitzat han mostrat que les coses no són fàcils i que perquè funcionin es necessari molt d’esforç i un bon grup de persones al darrere aportant coneixement en els diferents àmbits de treball. No es pot estar un mes abans decidint si es fa o no es fa, la publictat va sortir tard, fet que, segurament, ha causat una disminució significativa del nombre de públic, generant un dèficit econòmic important. Segurament caldrà fer un replanteig d’aquest festival.

A dia d’avui ens preocupa, per no dir espanta, veure com la voluntat mútua dels diferents partits que hi ha hagut a l’ajuntament les legislatures anteriors a aquesta pateix una regressió cap a formes d’actuar i de governar que creiem superades. Fins fa poc es feia un esforç de diàleg i de posar de manera habitual i ordenada la informació referent a l’ajuntament a disposició de representants polítics i ciutadans a través de diferents formats com els plens mensuals, les reunions d’abans de ple o els grups de treball. Definitivament ara ja no és així.

Podem sospesar diferents motius per entendre la dinàmica actual:

Un dels motius podria ser que el dia a dia del poble sigui poc important i que no hi hagi punts a treballar de manera conjunta, però semblaria que aquest no pot ser, tenim un POUM encallat des de fa uns anys, tenim el planejament de fussimanya sobre la taula, tenim l’envelliment del carrer del mig aturat i tenim un centre cívic acabat d’inaugurar però sense activitat entre d’altres.

Un altre motiu, però imaginem que poc probable, podria ser la voluntat d’amagar els debats, de ser poc transparent,s d’allunyar els temes que ens afecten a tots de la participació pública o de no voler escoltar als altres. Una manera, aquesta, un xic antiga de gestionar els afers públics i comuns. Com deiem deu ser poc probable ja que l’alcalde sempre s’ha manifestat a favor de la participació i la transparència, paraules, però, que a dia d’avui no es corresponen amb fets.

Tercer possible motiu, potser és la manca de temps dels regidors o de l’alcalde, el que fa difícil poder fer un treball conjunt amb la resta de membres del consistori. Malgrat que l’alcalde de Tavèrnoles té una dedicació de total remunerada per poder-se dedicar a les tasques de l’ajuntament.

Referent a la pregunta de què es pot fer al centre cívic proposem dues coses:

1-Crear un centre d'interpretació de Savassona, on potenciant així un dels punts emblemàtics del nostre municipi.

2-Parlar-ne en una sessió oberta i participativa amb el poble de Tavèrnoles, doncs els veïns han demostrat que quan se’ls deixa participar, malgrat no es tingui en compte la seva opinió, ho fan activament.

Des de TAV en agradaria més que no hi haguessin més plens extraordinaris que ordinaris, que es mantinguessin les reunions d’abans de ple amb un periodicitat raonable i que no es demani la participació de la gent només quan es necessita mà d’obra. Allunyar-se del diàleg i de la discussió només pot portar a l’empobriment de les idees i en última extensió és una forma bastant absurda de fer política.

En tot cas deixar constància que des de TAV no hem perdut l’esperança ni les ganes de participar activament en el dia a dia de la política del nostre poble.

diumenge, 6 de maig de 2012

TAV: Una manera de ser; una manera de fer


Objectius clars i un mètode de treball rigorós, participatiu i eficient.

Què ens diferencia dels altres? som un equip i funcionem com a tal.