Cercar en aquest blog

dimecres, 29 de febrer de 2012

C/MONTSENY PARLEM-NE?


Finalment, ahir, l'equip de govern de l'Ajuntament de Tavèrnoles, a petició de Tavèrnoles Actiu va retirar dos punt de l'ordre del dia:

-Aprovació del projecte d'urbanització del C/Montseny
-Inici de l'expedient de contractació de l'obra d'urbanització

Divendres passat dia 24-02-12 es convoca als veïns a la presentació del projecte d'urbanització, i el dilluns següent, al cap de tres dies, s'havia d'aprovar al ple municipal. Ni els veïns del carrer ni de la resta del poble, han estat consultats ni informats prèviament de què i com es vol actuar en aquest carrer, quins tipus d'acabats es preveuen, si es fan voreres, si calen pilones, etc...No és d'estranyar doncs el rebuig dels veïns al projecte, no en la zona on s'actua sinó de la manera que es volia fer.

Cal recordar que aquesta és l'obra anomenada "Embelliment del nucli urbà", a la qual hi ha adjudicats prop de 300.000€ per part de la Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona, i per tant, de gran importància per un Ajuntament com el de Tavèrnoles, tan pel què fa a la magnitud com pel que fa a la zona objecte d'aquesta actuació.

El carrer Montseny és un dels carrers principals de Tavèrnoles que enllaça amb el centre històric i per tant, les actuacions que s'hi duguin a terme han d'estar en consonància amb l'essència de Tavèrnoles, i que aquestes no en canviïn la seva fisonomia.

Com a mínim a la presentació que es va fer als veïns va quedar palès que, a Tavèrnoles segur que el què no hi volem és això:
     
                            


Voldríem pensar que els redactors del projecte no van entendre l’encàrrec que se'ls va fer, ni al poble al qual projectaven aquest carrer. Ara bé, si és que l'equip de govern ha encarregat realment això, tenim un problema.

Celebrem doncs que l'equip de govern hagi rectificat en aquest punt, malgrat s’hagi fet a última hora i per la insistència de TAV i de veïns individuals. Esperem que a partir d'ara es pugui obrir un espai de debat i participació, en el qual els veïns que ho vulguin puguin fer les seves aportacions i si s'escauen poder-les incorporar al projecte d'urbanització a fi i efecte de fer del carrer Montseny el carrer que volem per Tavèrnoles.