Cercar en aquest blog

dimecres, 9 de novembre de 2011

ORDENANCES FISCALS
El passat dilluns dia 07-11-2011 es va celebrar un ple extraordinari per tal d'aprovar les ordenaces fiscals per l'any 2012.

El grup municipal de Tavèrnoles Actiu, un cop analitzada la proposta de l’equip de govern en referència a les ordenances fiscals i taxes per el pròxim any 2012, vam expressar que:

·         L’augment de l’IBI sobre béns urbans superior a un 9% ens semblava del tot desproporcionat. Aquest impost s’havia anat apujant de l’ordre d’un 5-6% anuals, fins l’any passat que es va decidir congelar aquest impost degut a les circumstancies econòmiques en què ens trovavem, i que encara s´han agreujat més aquest any.

·         Entendríem una pujada similar a l‘IPC, però no entenem que aquest any es vulgui fins i tot recuperar el què es va deixar de recaptar l’any anterior.

·         L’equip de govern no ens va donar una raó concreta per aplicar aquest augment. Les explicacions rebudes van ser que l’import és dels més baixos de la comarca, i que anirà bé per tenir un coixí per si hi ha alguna despesa d’urgència. No veiem justificat el perquè d’aquest augment.

·         En referència a la taxa de l’aigua, les tarifes proposades per l’empresa concessionària (Cassa), vam proposar a l’equip de govern dues coses:

1-que passat un any i mig des que la gestió de l’aigua la porta l’empresa Cassa, per tal de reduir els costos i optimitzar els pocs recursos que té l’Ajuntament, es pugin assumir algunes de les feines de personal que suposen una major despesa en la gestió, com poden ser feines diàries de control dels nivells de clor, lectura de comptadors, etc..

2-que es redistribuís el preu de l’aigua en funció si és per ús domèstic, industrial o ramader. La proposta que es presenta com és lògic, els dos primers trams del consum domèstic són inferiors als industrials o ramaders. Ara ve, pel què fa al tercer tram, que per ús domèstic correspon al reg de jardins i omplerta de piscines, i que en usos industrials o ramaders és imprescindible per el funcionament de l’activitat, creiem que es penalitza molt més a les activitats econòmiques que prou dificultats tenen a sobreviure en aquest temps difícils que estem vivint.

Cap de les dues va ser acceptada.


Vam fer també una reflexió pel què fa a la nova taxa per la gestió de serveis administratius com són la tramitació de llicències d’activitats i obres. Potser seria mes eficient exercir un major control sobre les obres o activitats que es fan de forma irregular o sense sol.licitar la llicència corresponent a l’ajuntament que no pas afegir noves taxes als que si que demanen llicència.

Per últim, afegir que no hem vist encara cap pla d’estalvi, per tan creiem que abans d’apujar els impostos, les taxes, o crear-ne de nous seria convenient intentar optimitzar millor els recursos dels que ja disposem, per exemple optimitzant els recursos humans de l’ajuntament  pensem que es podria assumir algunes tasques subcontractades.

És per això que el grup municipal de Tavèrnoles Actiu vam en contra d’aquestes ordenances que només busquen exercir més pressió fiscal sobre els veïns de Tavèrnoles.