Cercar en aquest blog

dimarts, 20 de desembre de 2011

PRESSUPOSTOS 2012


Tavèrnoles Actiu (TAV) s’absté en el vot per els pressupostos del 2012, que s’aproven amb el suport de CIU i ERC


Un cop analitzat el pressupost proposat per l'equip de govern de Tavèrnoles per l'any 2012, elgrup municipal de TAV, volem fer unes consideracions:

  • El pressupost de Tavèrnoles com ja sabem tots, la major part dels ingressos es destinen a despeses ordinàries, com són sous de personal, manteniment i conservació dels béns municipals i contractació de serveis bàsics. Per tan la resta, molt poc, potser inferior d'un 10% és l'equip de govern de torn que decideix a què ho vol destinar.

  • Pel què fa a la partida de previsió d'aportar de 6.000€ a l'escola bressol de Folgueroles i un cop parlat amb l'equip de govern, i davant la manca d'aquest servei al nostre municipi, nosaltres veiem bé fer aquesta aportació sempre i quan es faci a posteriori, un cop havent pogut veure el nombre de nens i els mesos que s'ha utilitzat aquest servei. També hem demanat a l'equip de govern que cal entrar a l'òrgan de gestió de l'escola bressol, si Tavèrnoles hi aportem uns diners hem de vetllar per tal que siguin utilitzats correctament, no podem només fer un xec a l'Ajuntament de Folgueroles.

Cal dir que l'equip de govern s'ha compromès a signar un conveni amb l'Ajuntament de Folgueroles que reculli aquestes demandes.

  • L'altra partida que volem comentar és la de maquinària i utillatge. Que l'Ajuntament es gasti 4.500€ en un tallagespa i 1.700€ en un remolc mig ho entenem, això voldrà dir que l'agutzil haurà de dedicar menys hores a aquesta tasca i en podrà d'altres feines que fins ara no podia fer per manca de temps. Ara bé, preveure una despesa de 3.400€, en tornar a comprar unes càmeres pel tancat de residus, perquè les que hi ha no es veu del tot bé, hi estem totalment en contra.

És una obsessió ja quasi malaltissa de voler controlar qui fa correctament el reciclatge, qui ha deixat quelcom que no s'havia de deixar-hi, qui deixa bosses fora del tancat, etc.... com si això passés tan sovint.


Tenim un sistema de recollida de residus únic a la comarca, que és exemplar, i que altres municipis han vingut a visitar per veure si ho poden implantar als seus municipis.
Segons els informes emesos pel servei de recollida tenim un baix percentatge d'impropis en cada fracció (els impropis són els residus que no corresponen al contenidor on s'han dipositat).
Si que l'agutzil i també nosaltres voldríem que es fes tot bé al 100%, però no és així, i un nombre molt, molt, molt petit de Tavernolencs a vegades no ho fa bé o deixen residus que no toquen i on no toquen, alguns per desconeixement i d'altres perquè no en tenen ganes. Per això cal fer més pedagogia i que per aquest quatre que ho fan malament, pensem que no cal destinar-hi aquests diners, i menys a dia d'avui tal i com estan les coses. Ens sembla una despesa totalment prescindible.

  • Aquests diners podrien destinar-se a altres coses més importants i que afecten directament a la butxaca dels veïns de Tavèrnoles, com pot ser fer inversions en el servei municipal d'aigua, invertint en serveis telemàtics de control de clor i nivells dels dipòsits, estalviant molts viatges, i així poder reduir una mica l'import d'aquest servei, que per les característiques del nostre municipi ja és prou car.

És per això, i per coherència amb el nostre vot en les ordenances fiscals, que el grup municipal de TAV ens abstenim en aquesta votació.


Tavèrnoles, 20 de desembre de 2011